165:an – Just a bus ride away

Publicerades 03/17/2022

165:an – Just a bus ride away’ är ett projekt som handlar om att skapar mötesplatser för ungdomar från utsatta bostadsområden i Stockholm. Områden som har gemensamt att de kopplas samman med busslinjen 165. Projektet går ut på att längs denna busslinje starta en lokal idrottsliga inom Ultimate frisbee, en lagidrott som kännetecknas av sin avsaknad av en domare på planen. Spelarna måste fungera som domare själva, diskutera svåra situationer och hitta gemensamma lösningar.

Ort:

Stockholm