18-25

Publicerades 05/31/2022

Med 18-25 vill KFUM Stockholm-Gotland nå unga medlemmar i ålder 18-25 år från flera olika föreningar. Projektets syfte är att stärka deras individuella ledarskap, ge dem utökad kunskap om föreningslivet och hur de kan påverka densamma. Den kunskap och erfarenhet de får inom projektet ska sedan förmedlas vidare till respektive förening.

Det centrala i projektet är ledarskapsutbildning och samhällsengagemang. Gruppen kommer att erbjudas olika ledarskapsutbildningar och föreläsningar gällande ledarskap för att utvecklas som grupp men framförallt individuellt. Målet är att samla så många intresserade ledare som möjligt från de 20-tal KFUM-föreningar som finns i Stockholmsområdet.

Deltagare från olika områden, bakgrunder och socioekonomisa förutsättningar skapar mångfald. En ledarskapsutbildning som ger utökad förståelse, insyn och framförallt kunskap om hur kan påverka. 

Ort

Stockholm