4H på Södra Sidan

Publicerades 03/10/2021

Med projektet “4H på södra sidan” vill Stockholms LänsH  bjuda in unga till en mötesplats för att skapa gemenskap och platser för lärande och utveckling bortom den egna klubben. Här möts föreläsningar och diskussioner med kreativa och roliga aktiviteter. En plats där  alla deltagare känna sig välkomna och viktiga.  Ett mer långsiktigt mål är att öka gemenskapen mellan unga inom hela Stockholms 4H.

Ort:

Stockholm