After school

Publicerades 10/13/2021

Ungdomar på Odenslunds 4H-gård som finns på Hässleholmen vill med projektet After school anordna aktiviteter på gården efter skolan. De kommer att  fokusera på antimobbing, personlig utvecklig och en känsla av sammanhang. Platsen, kompisarna och djuren bidrar till att stärka och utveckla. After school är en plats där alla ska känna sig viktiga och behövda.

Ort: 

Borås