After school

Publicerades 05/12/2020

Många 4H gårdar driver förebyggande projekt om riktar sig till barn och unga. Det gör också Årsta Hgård i Uppsala. Med projektet After school vill de starta en eftermiddagsaktivitet dit barn kommer efter skoldagen och där de får lära sig om och medverka i skötseln av djuren.
Med projektet vill de att barn och unga kan lära sig genom att göra. Barnen får kunskap om vad djuren ger och vad vi människor kan vi göra för att de ska må så bra som möjligt.

Ort:

Uppsala