Aktiv i Storfors

Publicerades 03/10/2021

Vargbroskolan i Storfors har beviljats stöd för att ta fram områdesspecifik kunskap och åtgärder för att synliggöra och möjliggöra förändringar för att minska och motverka socioekonomisk ojämlikhet för barn och unga.

Den områdesspecifika kunskapen tas fram genom en fördjupad kartläggning för att öka kunskapen om den sociala ojämlikhetens nuläge som återfinns i hela kommunen.
Målsättningen med projektet är sedan att kartläggningen ska ligga till grund för ytterligare kunskapsutveckling om socioekonomisk ojämlikhet. Och med stöd av den fördjupade kartläggningens resultat sätta dem i relation till hur och på vilket sätt åtgärder bör sättas in för att motverka den socioekonomiska ojämlikheten på både kort och lång sikt.

Resultat 

Rörelsesatsningen i skolan har varit otroligt bra och uppskattat av såväl målgruppen barn och unga som av personal på skolan. Kartläggning och analys pågår även framåt och arbetet kommer implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. 

Ort:

Storfors