Aktivitetsläger för döva/hörselskadade barn och barn med språkstörning

Publicerades 05/16/2024

Många döva eller hörselskadade och barn med språkstörning har sitt sociala liv koncentrerat vid datorn, ännu mer än hörande. Det gör att de har ett stort behov av anpassade fritidsaktiviteter för att uppnå bättre delaktighet, en aktiv och meningsfull fritid och ett större socialt nätverk utanför datorn.

 

Genom att arrangera ett aktivitetsläger vill DHB Östra bidra till att ge målgruppen döva/hörselskadade barn och barn med språkstörning en aktiv och social fritid med teckenspråkiga ledare.

 

Ort: Nacka