Alla ska med!

Publicerades 12/14/2021

Skoghalls IBK och Skoghalls IBK Utveckling har beviljats ett stipendium till ett projekt som handlar om att – Alla duger och alla ska med! Genom att utveckla unga ledare och säkerställa det långsiktiga målet att alla barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse i föreningen. Här ska alla mötas av respekt och förståelse och vuxna som är ett stöd.