Alla ska med !

Publicerades 10/13/2020

Britsarvsskolans IF i Falun tog 2020 emot ett stipendium för att bjuda in till och genomföra en rad aktiviteter på lov och efter skoltid. Exempel på aktiviteter som fotbolls- och innebandyturneringar, pingis eller badminton. De ville med projektet ge barn och unga likvärdiga möjligheter att prova olika sporter helt gratis.

Resultat

Projektet har genomförts med gott resultat och deltagarna har fått vara med på en rad olika aktiviteter som: Slalom, Padel, Klättring, Frisbeegolf, Pingis och Minigolf.

I slutet av projektet gjordes även en enkätutvärdering med stöd från Idéer för livet för att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde.

Totalt 52 ungdomar har svarat på    enkäten.

Det totala enkätutfallet visar att verksamheten bidragit till en hel del förändring hos ungdomarna, både personligt och hälsomässigt. De aspekter där ungdomarna är som mest positiva är följande:

  • Tror mer på mig själv och vad jag klarar av: 98%
  • Tycker bättre om mig själv: 96%
  • Har fått nya vänner: 93%
  • Känner mig gladare: 92%

Enkätutfallet indikerar att en stor del av förändringarna troligen inte skulle uppstått utan ”Alla ska med!”. Framför allt mot bakgrund av att de flesta ungdomarna upplever att verksamheten bidragit till att de orkar mer när de rör på sig och att de blivit intresserade av att fortsätta med idrottsaktiviteter på fritiden.

-Man får vara med och bestämma och då känns det som man är med på roligare./ deltagare i “Alla ska med!”