Alumi Nätverk

Publicerades 05/16/2024

Drömstort i Rågsved engagerar sig för att främja ungas anställningsbarhet och stärka samhällsband genom att synliggöra ungas bedrifter, främja nätverksbyggande, socialt entreprenörskap och skapa kontakter med näringslivet.

 

Projektet som beviljats stipendium handlar om att skapa ett nätverk av unga ledare som antingen har skapat något eller som planerar att genomföra projekt som bidrar till samhället. Unga mellan 15-25 år som är intresserade av att delta i Drömstort Alumi-nätverket är välkomna. Målet är att inspirera andra unga och nå ut till nyckelpersoner som kan bistå dem i deras vidare utveckling eller karriär.

 

Ort: Rågsved