Amel – om tjejers utsatthet för digitalt våld

Publicerades 03/10/2021

Tjejjouren Skogsrå finns för att peppa, stötta och hjälpa unga tjejer. Förutom stödverksamhet arbetar de utåtriktat med föreläsningar och olika projekt som belyser frågor som har med tjejer att göra. Amel-projektet som nu beviljats ett stipendium handlar om att ta reda på utsattheten för digitalt våld hos unga tjejer i åldrarna 13-19 år boendes i Sundsvall. Ett projekt för att höja medvetenheten om det digitala våldet mot tjejer.

Ort: 

Sundsvall