Att bemöta barn till föräldrar som tidigare haft olika typer av beroendesjukdomar

Publicerades 10/03/2023

Föreningen Kamratstödet Själ och Hjärta bedriver verksamhet för personer som valt att leva nyktra och fria från sin beroendesjukdom. Föreningen beviljas nu stöd för att öka kompentensen, i styrelsen och bland alla volontärer, i hur beroendesjukdomar påverkar barn till dessa föräldrar och vad det betyder för barnen att föräldrarna nu är nyktra. Barnen följer ofta med föräldrarna till verksamheten och föreningen kommer att skapa en kreativ verksamhet för att på så sätt öppna barnens sinnen och möjliggöra bearbetning av sina erfarenheter. Föreningen Kamratstödet Själ och Hjärta kommer att dokumentera projektet och producera en metodbok.

Ort:
Norrköping