BALANS – ett utvecklande skapande projekt om miljö och hållbarhet

Publicerades 05/24/2023

Att förhålla sig till en hållbar livsstil är något som berör oss alla och blir alltmer aktuellt och många barn funderar kring hållbarhet, klimatet och framtiden då de ofta får ta del av oroande information. BALANS är ett projekt för att ge förståelse för hur naturen, människan och allt annat liv på vår planet hänger samman och vikten av denna balans. I workshops får barn inspiration, tid, rum och ro att uttrycka sig och genom en utställning synliggörs sedan barnens egna idéer och tankar kring hållbarhet och framtiden.

Ort:

Älvsjö