Barnteaterturné & Höstlovsverkstad

Publicerades 10/13/2020

Ö:a Fågelviks Föreningsråd och den ungdomsdrivna verksamheten Vårt hus, har fått stipendium för att utveckla och lyfta fram kultur och kreativitet hos unga genom projektet “Barnteaterturné &Höstlovsverkstad” Två ungdomsgrupper kommer att turnéra runt i Karlstad kommun på fritidsgårdar och förskolor och varje teater avslutas med en kreativ skapande verkstad med aktiviteter som dans, foto, radio och lekar .