Be authentic

Publicerades 10/03/2023

2020 startade Idrottsföreningen IF Capoeira CVM ett trygghetsprojekt i Frölunda området som nu utvecklats. De beviljas stöd för projektet Be authentic som är en del av det stora pågående projektet. Det är ett evenemang som är till för att inspirera unga mellan 6-16 år till MOD, KREATIVITET och GENEROSITET – att vara den du verkligen vill vara! Detta efter att de sett ett stort behov att inspirera och motivera unga till bättre val för att förhindra mental och fysisk ohälsa. Föreningen arbetar även med att färdigställa en handbok som är en uppföljning av deras ledarskapsboken.

Ort:
Västra Frölunda