Biodling/odling i Fornhöjden

Publicerades 05/18/2017

Med projektet Biodlin/odling i Fornhöjden vill Fornhöjdens IF
ge unga möjlighet att öka sina kunskaper om odling/biodling och samtidigt vara med att påverka utvecklingen av den egna närmiljön. Deltagarna kommer själva att bestämma vad som kommer att odlas och dessutom kommer de att få lära sig hur ett bisamhälle funkar.

Ort:

Södertälje