Biodling

Publicerades 05/27/2021

Fornhöjden i Södertälje är ett område med stora socioekonomiska utmaningar. Många barn som bor här saknar sysselsättning efter skolan. Inaktivitet och utebliven sysselsättning ökar risken att hamna i ett utanförskap och risken ökar också att de barnen hamnar i kriminalitet. Projektet som Fornhöjden IF driver handlar om att genom biodling skapa en meningsfull sysselsättning som är utbildande, gör att barnen känner att de gör något på riktigt och som är bra för både  miljö och människa. 

Ort

Södertälje