Birkagårdens Queercafé

Publicerades 05/27/2021

Den största mötesplatsen för barn och unga hbtqia+ personer  är idag internet. Att barnen kan träffa andra med liknande erfarenheter över internet är  fantastiskt och säker livsviktigt i många fall, men det kan även vara farligt. Forskning visar att unga hbtqia+ personer mår dåligt, mycket på grund av diskriminering, utanförskap och brist på acceptans i hemmet och i skolan.  Birkagården i Stockholm öppnar därför upp ett Queercafé – ett tryggt separatistiskt rum för unga hbtqia+ personer.

Birkagårdens Queercafé riktar sig till barn och unga mellan 12 – 18 år som är, tror de är eller har funderingar kring hbtqia+, homo-, bi-, transsexuell, queer, intersex, asexuell eller andra ickebinära identiteter. En plats med aktiviteter för att lära känna varandra. Ett uppehållsrum för barnen där de kan skapa egna projekt med hjälp av en vuxen. Vuxna kommer även att finnas där som stöd för de som behöver någon att prata med.

Ort

Stockholm