BOLLIS – lek och spel, Navestad

Publicerades 10/07/2019

Norrköpings kommun har flera barntäta och mångkulturella stadsdelar som saknar organiserad barn- och ungdomsverksamhet. BOLLIS – lek och spel startade 2014 i stadsdelen Marielund och sedan 2015 i Hageby. År 2019 med stöd från Idéer för livet kunde Norrköping Tillsammans (IF Sylvia/Assyriska IF) starta upp verksamheten även i stadsdelen Navestad.

 

Ort:

Norrköping