Bräd- och kortspel/Rollspel

Publicerades 03/05/2024

Skara E-Sport är en förening som inriktar sig på att främja E-Sport och spelgemenskap hos likasinnade unga i Skaraborg. E-sport är något som i det närmaste blivit naturligt för alla som vuxit upp i en digital värld och det kan vara bra för att att ingjuta positiva värderingar för den digitala världen och även hjälpa dem att utveckla praktiska framtida färdigheter som ledarskap, kommunikation, lagarbete och en rad tekniska förmågor. Genom att de också kombinerar E-sporten med Brädspel och Rollspel så utökar de möjligheten för unga att hitta sin passion som fungerar precis som andra utrymmen som sport, musik eller något annat som för människor samman.
Skara E-sport har därför beviljats ett stipendium så att de kan bredda verksamheten med rollspel och bräd- och kortspelskvällar.

Ort: Skara