Brainpool 2.0

Publicerades 03/14/2018

Ca 5% av alla människor är särbegåvade. Med det menas att de har en särskild begåvning och exceptionell förmåga att föra resonemang, inlärning och kompetens inom ett eller flera områden. Särkilt begåvade är en utsatt grupp som ofta saknar utmaningar, lämnas uttråkade och svikna i skolan, blir hemmasittare, blir utagerande eller introverta och lider av psykisk ohälsa. Den Ideella föreningen Brainpool erbjuder en plattform där ungdomar kan träffa varandra och utvecklas och utmanas både som individer och kunskapsmässigt tillsammans med inspiratörer, företag och akademiska institutioner. Idéer för livet stöttar verksamhetsutvecklingen så att fler unga i målgruppen hittar till Brainpool.

Ort: 

Stockholm