Brainpool

Publicerades 05/18/2017

Ca 5% av alla människor är särbegåvade. Med det menas att de har en särskild begåvning och exceptionell förmåga att föra resonemang, inlärning och kompetens inom ett eller flera områden. Särkilt begåvade är en utsatt grupp som ofta saknar utmaningar, lämnas uttråkade och svikna i skolan, blir hemmasittare, blir utagerande eller introverta och lider av psykisk ohälsa. Den Ideella föreningen Brainpool erbjuder en plattform där de kan träffas och tänka fritt, inspireras och utveckla sin fulla potential genom möten med näringsliv och yrkesverksamma människor.

Ort:

Stockholm