Brandkärr Basketball Challenge

Publicerades 05/31/2022

Nyköping Basket har under de senaste åren vuxit kraftigt och har nästan bara barn och ungdomar i föreningen. Brandkärr Basketball Challenge består i att öka Nyköping Basketbollklubbs närvaro i Brandkärrsområdet, primärt gentemot flickor i åldern 13-16. Först och främst genom nybörjarträningar. I projektet ingår även att öka NBBK:s allmänna närvaro i området. Klubben vill bli en del av Brandkärrsbornas vardag, och ett positivt inslag i områdets karaktär. Klubben avser också att utreda hur de kan göra för att kombinera läxläsning med basketträning, och på så sätt både höja skolresultat samt ge deltagarna en ökad tillhörighetskänsla.

Ort

Nyköping