Bright Future

Publicerades 03/05/2019

Bright Future bildades  2018 av ungdomar som vill vara  goda förebilder för barn i  bostadsområdet Andersberg i Gävle.  Ett sätt är att hjälpa andra ungdomar med skolan och att få en roligare fritid. Därför arrangerar de läxhjälp och lovaktiviteter.

Under 2020 har den nybildade föreningen trots utmaningar med pandemin lyckats få i gång en betydelsefull läxläsning. 

40 deltagare har två gånger i veckan fått hjälp med läxor med alla grundämnen i skolan och med flerspråkiga ledare som gör det lättare för eleverna att förstå uppgiften. 

En gång i månaden har föreningen också hållit föreläsning för föräldrar som stärker föräldraskapet. 

Resultat 

År 2020 var det 40 elever åk 9 som deltog i läxläsningen och av dessa var det 27 som klarade skolan med godkända betyg och går vidare till studier på gymnasiet.