Brobygge genom Idrott & Kultur – Stöd till Ukrainska Barn & Ungdomar i Sverige

Publicerades 10/03/2023

Sportklubben Kista SC KFUM beviljas stöd för projekt med syfte att stödja unga ukrainska flyktingars integration i Sverige. Målet är att främja deras språkutveckling och psykiska välbefinnande genom idrott, språkcaféer och ett sommarläger med Scouterna. Kriget i Ukraina har lett till att många ukrainska ungdomar, med djupa sår av trauma och sorg, funnit tillflykt i Sverige. Föreningen vill ge dessa unga en plats att kalla “hem”.

Ort:
Stockholm