BUS get active

Publicerades 05/12/2020

BUS gets active i Kalmar är ett projekt som handlar om att ge stöd till barn och unga ur en psykologisk aspekt och för social integration, det handlar också om allas lika värde och allas lika möjligheter och skyldigheter. Genom att erbjuda en aktiv fritid, stöd, vägledning och rådgivning vill de få barn och unga att bryta eventuellt utanförskap och isolering.

Ort:

Kalmar