Vidareutveckling av City Summer 2024

Publicerades 12/12/2023

Under sommarlovet skapar KFUM Järfälla Basketbollklubb en dynamisk trivsam plats med spännande aktiviteter för barn och unga för att främja hälsosamma vanor genom fysisk aktivitet. Här umgås alla med alla, oavsett kön, ålder, hudfärg och fritidsintresse, vilket resulterar i nya vänskapsband och ökad tolerans. Utöver att erbjuda en rad olika aktiviteter ordnas Café med subventionerade priser för att uppmuntra deltagarna att stanna inom området under hela dagen. Nu beviljas föreningen stöd för vidareutveckling av projektet City Summer 2024. De ska bland annat arbete mer aktivt för att ge tjejer mer utrymme, som exempelvis “girls only”-tid på planerna. Detta då man sett att tjejerna oftast sitter och hejar på och inte tar plats på planerna. Dessutom ska man involvera tidigare deltagare för att utforma 2024s arrangemang.

 

Ort:
Järfälla