Coachclinic+Trainingcamp för unga ledare

Publicerades 02/12/2020

Stiftelsen Våga va´dig själv!!! har som grundfundament att stärka ungas självkänsla och självförtroende genom lägerverksamhet. Deras Coachclinic +Trainingcamp vänder sig till de unga som blivit lite äldre och därför inte längre kan delta som ordinarie lägerdeltagare.
Med denna ungdomsledarutbildning får de möjlighet att fortsätta sin personliga utveckling och stärkas som unga ledare.  Det i sin tur bidrar till återväxt i antal och av duktiga lägerledare för framtiden.

Ort:

Stockholm