Coachgrupper

Publicerades 03/08/2023

Reacta Västmanland – Örebro – Dalarna kommer nu att sprida metoden ”Coachgrupper”, som de utvecklat, till skolor i hela regionen och landet. En coachgrupp har 5-10 elever på mellan- eller högstadiet som träffas en gång i veckan. Varannan vecka pratar de utifrån viktiga teman och varannan vecka gör de praktiska saker tillsammans. De har redan sett resultat som i höjda skolresultat, stärkt skolnärvaro och känsla av ett tryggt sammanhang där man sedd och bekräftad!

Ort

Köping