Coachutbildning för unga ledare

Publicerades 12/06/2018

Stiftelsen Våga va´dig själv!!! genomför återkommande aktiviteter året om, aktiviteter som hänger ihop och stödjer varandra. Det handlar om lägerverksamheter, ungdomsledarutbildningar och återträffar. Idéer för livet stödjer nu verksamheten genom ett stipendium för vidareutveckling av ungdomsledare.

Ort: 

Stockholm