Compassen Connect

Publicerades 03/05/2024

Den ideella föreningen Compassen Lidköping fokuserar på att skapa meningsfulla och stödjande nätverk för barn drabbade av psykisk ohälsa i hela Skaraborg. Compassen erbjuder konkret stöd och skräddarsydda aktiviteter för att möta barnens unika behov. Medlemmarna kommer från hela Skaraborg och de vill nu etablera ett mer verksamhetsnära stöd för sin verksamhet för att trycka tillbaka den psykiska ohälsan hos barn. Detta gör de genom att inkludera anhöriga, särskilt de med barn drabbade av psykisk ohälsa, för att skapa hållbara nätverk för stöd och gemenskap.

Ort : Lidköping