Comunicade i rörelse – Fysisk aktivitet förebygger social oro i Frölunda

Publicerades 03/17/2022

Comunicade i rörelse  är ett trygghetsprojekt i Frölunda där IF Capoeira CVM, tillsammans med skola,fritids och stadsdelsförvaltningen i Frölunda, arbetar tillsammans för att aktivera barn och unga i närområdet för att främja hälsa, förebygga social oro i form av mobbing, droger, våld och kriminalitet genom att skapa trygga mötesplatser för barn och unga samt deras familjer. Idéer för livet har stöttat projektets aktiviteter under år 2020 och nu våren 2022  beviljas de stöd för framtagande av ett trygghetsskapande verktyg – en ledarskapshandbok.

Ort: 

Västra Frölunda