Creative unique souls

Publicerades 05/18/2017

Ellinore Johansson i Karlshamn vill skapa ett hjälpmedel som gör det lättare för barn och unga att sätta ord på sina känslor. Projektet Creative unique souls skall ge barn och ungdomar möjlighet att använda sin kreativitet och öka självförtroendet genom att bygga virtuella skulpturer av en människohjärna. Skulpturen skall sedan fungera som bilateralt kommunikationsmedel och överbrygga okunskap och tabu kring NPF och psykisk ohälsa.

Ort: 

Karlshamn