Dansa för hälsa

Publicerades 03/14/2018

Projektet “Dansa för hälsa” syftar till att stärka unga flickors psykiska hälsa genom dans. Forskning visar att kravlös dans inte bara är hälsofrämjande utan även bidrar till att minska stressrelaterade besvär. Hos “Dansa för hälsa” ligger fokus på kravlöshet och på att se sin kropp som ett verktyg att uppleva och uttrycka sig igenom.

Ort: 

Frölunda