Digitala kodstugor för ALLA kan koda

Publicerades 03/10/2021

Med digitala kodstugor erbjuder Kodcentrum alla barn en gratis, rolig och lärorik aktivitet. De får här kunskaper om hur de själva kan vara med och påverka hur spel, appar och program fungerar men även förståelse för hur digitala tjänster fungerar för att kunna bli kritiska och trygga användare.

Med beviljat stipendium från Idéer för livet kan de digitala kodstugornas arbete stärkas för mer jämlika villkor och nå unga som kanske annars aldrig skulle fått chansen.

Resultat 

Kodcentrum har med stödet från Idéer för livet kunnat arranger gratis digital kodstuga riktad till barn i åk 4-6 som hade sportlov vecka 8 när aktiviteten genomfördes. Aktiviteten genomfördes under tre dagar i med fysisk närvaro i Nyköping, Varberg och Linköping. Även barn deltog i aktiviteten hemifrån. Totalt deltog 51 barn, varav 27 deltog alla tre dagar.

Barnen fick under dessa dagar chans att arbeta tillsammans, inspireras av varandra, och många blev vänner och utbytte sina egenkodade spel för att kunna fortsätta koda tillsammans. 

Ort:

Stockholm