Digitalt civilkurage

Publicerades 03/10/2021

Den ideella föreningen WCID ställer sig frågan – What Can I do? och har beviljats ett stipendium till ett projekt för ökad nätsäkerhet och medvetenhet.
Under covid-19 pandemin har ungas närvaro på nätet ökat vilket också innebär att risken att bli utsatt via nätet ökat. Föreningen WCID vill med projektet Digitalt Civilkurage ta fram konkreta verktyg, föreläsningar samt en kunskapsbank för att upplysa unga om sina rättigheter och med det motverka kränkningar på nätet.

Ort:

Jönköping