Drivkraft Ängelholm

Publicerades 03/05/2024

Drivkraft är en ideell förening som bedriver läxhjälp och mentorskap för elever 10-16 år. Med stöd kan de nu expandera verksamheten i Ängelholm för att kunna ge ännu fler elever läxhjälp och en mentor via sitt mentorskapsprogram. Samt att de kommer att nå ut till fler ideella som vill engagera sig för barn och unga.

 

Ort: Ängelholm