Drömledare

Publicerades 10/13/2021

Föreningen Drömstort vill motivera unga att bli aktiva och tro på sig själva. Det gör de bland annat genom att arrangera föreläsningar, workshops, läxhjälp, idrott och kulturaktiviteter. Drömledare är ett projekt som ger unga i resurssvaga områden möjlighet att bli unga ledare och starta sina egna projekt, träningar eller aktiviteter. 

Ort:
Stockholm