Drömmar

Publicerades 05/16/2024

Konstnärligt skapande arbete kan förverkliga drömmar. Idéer och berättande skapar möjligheter att etablera en plats där konstens kraft bygger broar.

 

Drömlokalen ideell förening vill med det här projektet ge unga med olika funktionsvariationer möjlighet att genom konstnärligt skapande i olika tekniker och material, hitta sitt eget personliga uttrycksätt. Drömlokalens konstnärer med lång vana av skapande tillsammans med personer som har någon form av funktionsnedsättning kommer att inspirera, guida och stötta i skapandeprocessen.

 

Ort: Stockholm