DrömMentor

Publicerades 09/29/2022

Projektet DrömMentor är en del av Drömstorts förebyggande arbete mot social utanförskap bland unga. Projektet drivs i syfte om att stärka unga som individer och bidra till deras utveckling. Det bygger på informellt lärande där samtal och aktiviteter används som verktyg för att arbeta med ungdomars kunskapsutveckling. De unga som deltar i projektet  får individuellt mentorskap från 5-10 personer som har lyckats inom näringslivet men likt ungdomarna själva har växt upp med begränsade villkor. Mentorn har en stöttande och vägledande roll med uppgift att inspirera och hjälpa ungdomarna med sina mål och drömmar samt slussa dem till kurser eller andra aktiviteter som gör att de kan nå sin dröm.

Ort:
Stockholm