Dubbelliv

Publicerades 05/22/2018

Idéer för livet stöttar “Dubbelliv” som är en podd om heder, kärlek och skam. Med podden vill Brottsofferjouren Värmland bidra till att stärka ungas rätt till ett liv fritt från hot, våld och förtryck. Genom podden förmedlas bland annat kunskap om civilsamhällets stödfunktioner och vart de kan vända sig.

Ort:

Karlstad