DysseAppen och kunskapsresan om dyslexi

Publicerades 10/11/2017

Projektet vill genom en app underlätta för barn och unga med dyslexi och ge föräldrar, barn och unga kunskap  för att fler ska bli bättre rustade i skolarbetet och för framtiden.

I Sverige har upp emot 800 000 personer dyslexi. Ett barn i snitt i varje klass. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå en text. Redan från första klass ligger fokus på läs- och skrivinlärning. För ett barn med dyslexi kan skolstarten påverkas negativt och leda till låg självkänsla. Forskning visar att tekniska hjälpmedel kan underlätta avsevärt för barn och unga, men även deras föräldrar och pedagoger. Därför finns DysseAppen.

Idéer för livet bidrog 2016 till att DysseAppen togs fram och 2017 beviljads även ett fortsatt stöd för projektet “Kunskapsresan om dyslexi”

I samband med Idéer för livets informations- och kunskapsgala den 30 november 2017 på Cirkus i Stockholm tilldelades DysseAppen priset Årets idé för livet inom kategori hälsa. Läs mer 

Ort:

Stockholm