DysseAppen

Publicerades 11/07/2016

Projektet vill genom en app underlätta för barn och unga med dyslexi.

I Sverige har upp emot 800 000 personer dyslexi. Ett barn i snitt i varje klass. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå en text. Redan från första klass ligger fokus på läs- och skrivinlärning. För ett barn med dyslexi kan skolstarten påverkas negativt och leda till låg självkänsla. Forskning visar att tekniska hjälpmedel kan underlätta avsevärt för barn och unga, men även deras föräldrar och pedagoger. Därför finns DysseAppen.

Ort:

Stockholm