Effektmätning för barn och unga mellan 0-18 år

Publicerades 05/16/2024

Barncancerfonden arbetar med att förbättra vård- och livssituationen för barn som drabbats av cancer. Deras stödverksamhet som drivs i hela Sverige når flera tusen drabbade barn, familjer och närstående varje år.

 

För att säkerställa att stödverksamheten ger har önskad effekt kommer de med stöd från Idéer för livet att utveckla verktyg för att systematiskt mäta den. Genom att mäta effekten av insatserna kan de att få insikter om vilka insatser som bäst bidrar till att förbättra hälsan hos drabbade barn och unga.

 

Ort: Projektet är rikstäckande