Emerichfondens medmänskliga ledarskapsprogram

Publicerades 09/29/2022

Emerichfondens medmänskliga ledarskapsprogram är ett ledarskapsprogram för motiverade och engagerade unga vuxna som vill verka i Emerich Roths anda med att arbeta mot våld och för medmänsklighet. 20–30 unga får professionell utbildning i olika ledarskapstekniker och konkreta verktyg för att bli goda ledare. Programmet är nationellt, öppet för alla att söka och riktar sig till unga vuxna 18–24 år

Ort:

Stockholm