EMID. PROJECT

Publicerades 05/27/2021

Center för interkulturell dialog i Göteborg driver projektet EMID där de vill stimulera barn och unga till eget skapande.  Genom konst och kreativitet vill de bidra till  medvetenhet kring kommunikation, musik och miljö utifrån barn och ungas perspektiv.

Projektidén baseras på barns delaktighet och eget skapande på deras egna villkor, med enkla medel och på ett lekfullt sätt. Projektet arbetar interkulturellt och intersektionellt för att alla oavsett bakgrund ska kunna ge uttryck för sitt skapande och delta i kulturlivet på lika villkor. 

De har tagit fram en pedagogisk film om hur man kan tillverka sitt eget instrument av återvunnet material. Med inspiration från den och hjälp av pedagoger och föräldrar så kan projektet genomföras på distans.

Med stöd från Idéer för livet kan de nu utveckla sin plattform för större spridning av filmen och metoden. 

Ort

Göteborg