En Frisk Generation – digitalisering av hälsoenkäter

Publicerades 05/22/2018

En Frisk Generation erbjuder barnfamiljer i områden med begränsade resurser att kostnadsfritt få delta i vår verksamhet. Syftet är att barn och föräldrar ska få drivkraft och motivation till att leva ett hälsosamt liv för att motverka fysisk och psykisk ohälsa samt att motverka utanförskap.

Ort:

Stockholm