En investering för framtiden – en skola för ALLA?

Publicerades 12/06/2022

Behovet att stöd till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är stort, men hur stort?  Tydlig statistik saknas i den frågan.  Projektet syftar till att skapa underlag per kommun, genom att ta fram saknad statistik, för att bilda opinion för rätten till utbildning för alla. 

Forskning visar att nära 50% av elever med autism/adhd inte klarar grundskolan i Stockholms län. En fullgjord skolgång är den starkaste skyddsfaktorn mot utanförskap. Situationen drabbar hela familjen. Det påverkar också sjukvården, psykiatrin och rättsväsendet.

Med stöd från Idéer för livet kommer nätverket Rätten till utbildning – Navet, kunna ta fram fakta i  syfte att opinionsbilda kring vikten av en fungerande skolgång för alla. Projektet syftar också till att stödja föräldragrupper inom nätverket genom att förse dem med faktaunderlag för deras egen kommun så de kan skapa egen dialog med lokala beslutsfattare. 

Ort: 

Stockholm 

 


Senaste nytt:

Rätten till utbildning har nu  begärt ut frånvarostatistik från ett 50-tal kommuner i Sverige. Sammanställningen visar att andelen hemmasittare fördubblats på bara fyra år. Enligt stickprovet rör det sig om 17 000 elever med mer än 50 % skolfrånvaro.
//2023-05-02