En investering för framtiden – ett gymnasium för ALLA?

Publicerades 10/03/2023

Föreningen Rätten till Utbildning – Navet beviljas stipendium för att ta fram fakta om nuläget och trender av en icke fungerande skolgång för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hela vägen upp till eventuell gymnasie-examen. De kommer även att undersöka hur 24-åringarna faktiskt mår genom att titta på frekvensen av vissa psykiatriska tillstånd/suicid. Syftet med projektet är att opinionsbilda och bygga fakta för politiska beslut för att på så sätt bidra till en bättre hälsa och trygghet för målgruppen.

Ort:

Rikstäckande