Enade genom mångfalden

Publicerades 05/12/2020

Enade genom mångfalden är ett projekt som fotbollsföreningen Inter Linné IF i Göteborg drivier i samverkan med föreningen “Vägen In”. Projektet vänder sig till nyanlända men också till föreningens egna unga för att uppnå integration och mångfald på riktigt. Projektet har som målsättning att integrera den gruppen i samhället som behöver det mest; de nyanlända flyktingarna

Inter Linné IF har en väl fungerade mångkulturell verksamhet och med  projektet “Enade genom mångfalden” stärks det. Nyanlända ungdomar får regelbundet leda aktiviteter för barnen som finns i föreningen “Vägen In”.  Föräldrar uppmuntras att delta för att understödja deltagande i meningsfulla aktiviteter för sina barn och aktiviteterna hålls på svenska för att förbättra språkinlärning. 

Ort:

Mölndal